Kontakty

Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín
Valdštejnovo nám. 96
506 01 Jičín

IČ: 47474521

Administrátor: R.D. ICLic. Prokop Tobek
Telefon: 737 049 058
E-mail: prokotob@seznam.cz
Farní vikář: P. Mgr. Jan Novotný
Telefon: 731 598 955
E-mail: novotny.jm@centrum.cz
Stálý jáhen: Mgr. Ing. Čeněk Strašík
Telefon: 603 256 816
E-mail: strasik@seznam.cz
:
Vikariátní účetní: Marie Matúšová
Telefon: 731 604 729
E-mail: mmatusova@seznam.cz
Oblastní charita - ředitel: Bc. David Rejlek
Telefon: 605 521 429
E-mail: d.rejlek@seznam.cz
Vikariátní stavební technik: Jan Slavík
Telefon: 605 902 010
E-mail: slavik.jan@tiscali.cz
:
:
: