Pastorační plán

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2018/2019

NÁBOŽENSTVÍ ZAČÍNÁ V TÝDNU OD 17. ZÁŘÍ

Předškoláci

Čtvrtek: 16:00

Fara-krbová místnost

L. Bretová

Náboženství 1. třída

Čtvrtek: 13:00

Fara-krbová místnost

M. Stříbrná

Náboženství 2. třída

Středa: 14:00

Fara-krbová místnost

M. Stříbrná

Náboženství  3. třída – 1. pololetí

Pondělí: 15:45 

Fara-krbová místnost

A. Kovářová

Náboženství  3. třída – 2. pololetí

Úterý: 15:30

Fara-krbová místnost

P. Tobek

Náboženství 4. třída

Čtvrtek: 14:00

Fara-krbová místnost

M. Stříbrná

Náboženství 5. třída

Pondělí: 15:00

Fara-krbová místnost

A. Kovářová

Náboženství  6.-7. třída

Středa: 14:45

Fara-krbová místnost

P. Tobek

Náboženství 8.-9. třída

Úterý: 13:30

Fara-krbová místnost

P. Tobek

 

Modlitby matek

Úterý: 19:00

Fara-krbová místnost

Mariánské večeřadlo

Úterý: 16:00

Fara-krbová místnost

Chrámový sbor

Středa: po mši sv.

Fara-krbová místnost

Biblická hodina (postavičky)

Pondělí: po mši sv.

Fara-krbová místnost

Schola

Pátek: 17:00

Fara-krbová místnost

Setkání rodin

Datum a místo dle domluvy

Setkání žen

2. pátek v měsíci

   

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ FARNOSTI JIČÍN 2017/2018

 

Říjen

1. Posvícení sv. Jakub

7. První sobotana Loretě, 9 hodin

    Pouť k Andělům strážným – Hlásná Lhota

8. Misijní růženec

14.-15. Dvojvikariátní setkání mládeže

22. Misijní neděle

28. sv. Šimon a Juda – pouť v Chyjicích

31. Všech svatých – pouť v Sedličkách

 

Listopad

1. Všichni svatí

2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

5. Bohoslužby na hřbitovech

25. Královský bál

 

Prosinec

5. Mikulášská nadílka, 16 hodin, fara

24. Betlémské světlo, po mši sv.

      “Půlnoční” mše sv. pro děti, sv. Ignác, 16hodin

      Půlnoční mše sv., sv. Jakub, 24 hodin

25. Slavnost Narození Páně – Živý Betlém, 16 hodin

31. Obnova manželských slibů, sv. Jakub, 9 hodin

      Zakončení občanského roku

 

Leden

6. Tříkrálová sbírka

7. Betlémská hvězda

 

Únor

11. Svátost pomazání nemocných, sv. Jakub, 9 hodin

13. Karneval pro předškoláky a Misijní klubko, fara, 15 hodin

14. Popeleční středa, den přísného postu

 

Březen

24. Diecézní setkání mládeže, Hradec Králové

29. Zelený čtvrtek

30. Velký pátek, den přísného postu

31. Bílá sobota

Pobyt rodin na Bettyně

 

Duben

1. Zmrtvýchvstání Páně

23. Misijní koláč, fara

27. Skautská mše sv., sv. Ignác, 18 hodin

28. Farní pouť ke sv. Vojtěchovi na Libici

30. Farní táborák, farní zahrada, po mši sv.

 

Květen

3.-8. Pouť do Polska

5. První sobota na Loretě, 9 hodin

6. Nalezení sv. kříže – pouť v Robousích

12. Farní brigáda

13. Den matek

16. sv. Jan Nepomucký – pouť v Bukvici

25. Noc kostelů

27. Nejsvětější Trojice –pouť v Ohařicích

                                    - pouť v Čejkovicích

31. Těla a krve Páně – Boží Tělo

 

Červen

2. První sobota na Loretě, 9 hodin

8. Nejsvětější Srdce Ježíšovo – pouť Březina

 22. Mše na poděkování za školní rok a táborák

29. Sv. Petr a Pavel – pouť v Nemyčevsi

První svatá zpověď, sv. Jakub, 16 hodin

První svaté přijímání, sv. Jakub

Výlet misijního klubka a ministrantů

 

Červenec

2. P.M. Rušánská, sv. Ignác

4. sv. Prokop – pouť v Nadslavi

                        pouť v Drštěkryjích

7. První sobota na Loretě, 9 hodin

25. sv. Jakub – pouť ve farním kostele

26. sv. Anna – pouť v Dolním Lochově

31. sv. Ignác – pouť v Jičíně

 

Srpen

4. První sobota na Loretě

6. Proměnění Páně – pouť v Ohavči

15. Nanebevzetí Panny Marie – pouť na Loretě

                                                pouť v Kostelci

24. Sv. Bartoloměj – pouť na Bradech

 

Září

1. První sobota na Loretě, 9 hodin

2. Žehnání školákům a pedagogům

7. Táborák, po mši sv., na farní zahradě

15. Bohoslužba u Smírčího kříže

16. Povýšení sv. kříže – pouť v Ostružně

28. Sv. Václav – pouť ve Veliši a Samšině

 

 

POUTĚ SE KONAJÍ V SOBOTU ČI NEDĚLI PO DANÉM SVÁTKU, NENÍ-LI DÁNO JINAK!