Pozvání

Přednáška o sv. Sekundině

19.11.2010 18:00, Porotní sál jičínského zámku

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na listopadovou přednášku Jičínské besedy, během níž otevřeme další, takřka neznámou kapitolu z dějin barokního Jičína.

V nedávné době došlo v našem regionu k jednomu z největších objevů posledních let – bylo exaktně prokázáno, že autorem dvou obrazů visících na hudební kruchtě kostela sv. Ignáce v Jičíně je nejslavnější český barokní malíř Karel Škréta. Jeden z těchto obrazů zpodobňuje světici sv. Sekundinu, která byla v minulosti považována za patronku města Jičína.
Zajímalo nás, co všechno je o této postavě známo, ovšem hned na začátku našeho snažení jsme tvrdě narazili. Žádný slovník svatých, žádná odborná příručka křesťanské ikonografie či atributů světců se o sv. Sekundině nezmiňuje a neuspěli jsme ani u specialistů z Národní galerie v Praze. Teprve po delším studiu málo známé regionální literatury jsme došli k překvapivému zjištění, totiž že sv. Sekundina se řadí mezi jedny z prvních křesťanských mučedníků, umučených v době římského císařství a její ostatky, původně uložené v římských katakombách, byly r. 1658 přeneseny právě do Jičína!

Kde však sehnat v Čechách odborníka, který by nám o této spíše italské problematice mohl říci více? Nakonec se to podařilo. Naším příštím hostem bude v pátek 19. listopady mladý historik a jezuita, P. Miroslav Herold, který se tomuto tématu věnoval ve své licenciátní práci v rámci postgraduálního studia církevních dějin na Gregoriánské univerzitě v Římě. Společně s ním se přeneseme do věčného města r. 1578, kdy byl po dlouhých staletích znovu objeven vstup do raněkřesťanských katakomb, budeme sledovat okolnosti, za jakých zde byly předchůdci dnešních archeologů postupně vyzvedávány ostatky první křesťanský mučedníků, jež byly následně v průběhu 17. století vyváženy do střední Evropy. Dozvíme se, co vše lze vlastně zjistit o postavě dnes již zapomenuté patronky našeho města, jak vypadala veliká slavnost převezení jejich ostatků do Jičína a bez alespoň částečné odpovědi by neměla zůstat ani záhada, kam se vzácné ostatky nakonec poděly.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Se srdečným pozdravem za Jičínskou besedu

Mgr. Pavel Kracík
www.jicinskabeseda.cz

 

""


Vytvořil(a) Pavel Jandejsek, zpět