Živé Boží slovo

5. neděle v mezidobí, A

Slova svatého evangelia podle Matouše. 


Ježíš řekl svým učedníkům: 
    "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 
    Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." 
 


Vytvořil(a) Jiří Rejlek, zpět