Živé Boží slovo

Památka Panny Marie Bolestné, A

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“  


Vytvořil(a) Jiří Rejlek, zpět