Živé Boží slovo

Slavnost Seslání Ducha Svatého, A

Slova svatého evangelia podle Jana. 

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chámě a hlasitě zvolal: "Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! A z nitra toho, kdo ve mne věří, potečou proudy živé vody, jak říká Písmo." To řekl o Duchu, jehož se mělo dostat těm, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.


Vytvořil(a) Jiří Rejlek, zpět