Živé Boží slovo

32. neděle v mezidobí, A

31. neděle v mezidobí, A

30. neděle v mezidobí, A

Mše sv. za misie, A

28. neděle v mezidobí, A

27. neděle v mezidobí, A

25. neděle v mezidobí, A

24. neděle v mezidobí, A

Památka Panny Marie Bolestné, A

23. neděle v mezidobí, A

22. neděle v mezidobí, A

21. neděle v mezidobí, A

20. neděle v mezidobí, A

19. neděle v mezidobí, A

Svátek Proměnění Páně, A

17. neděle v mezidobí, A

16. neděle v mezidobí, A

15. neděle v mezidobí, A

14. neděle v mezidobí, A

13. neděle v mezidobí, A

12. neděle v mezidobí, A

Slavnost Těla a krve Páně, A

Slavnost Nejsvětější Trojice, A

Slavnost Seslání Ducha Svatého, A

7. neděle velikonoční, A

6. neděle velikonoční, A

5. neděle velikonoční, A

4. neděle velikonoční, A

3. neděle velikonoční, A

2. neděle velikonoční, A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle, A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, sobota, A

Velký pátek, A

Zelený čtvrtek, A

Květná neděle, A

5. neděle postní, A

4. neděle postní, A

3. neděle postní, A

2. neděle postní, A

1. neděle postní, A

8. neděle v mezidobí, A

7. neděle v mezidobí, A

6. neděle v mezidobí, A

5. neděle v mezidobí, A

4. neděle v mezidobí, A

3. neděle v mezidobí, A

Mše sv. za jednotu křesťanů

2. neděle v mezidobí, A

Svátek Křtu Páně, A

Slavnost Zjevení Páně, A

Slavnost Matky Boží Panny Marie, A

Svátek Svaté rodiny, A

Slavnost Narození Páně, A

23.12., A

4. neděle adventní, A

3. neděle adventní, A

2. neděle adventní, A

1. neděle adventní, A

Slavnost Ježíše Krista Krále, C

33. neděle v mezidobí, C

32. neděle v mezidobí, C

31. neděle v mezidobí, C

30. neděle v mezidobí, C

29. neděle v mezidobí, C

28. neděle v mezidobí, C

27. neděle v mezidobí, C

26. neděle v mezidobí, C

25. neděle v mezidobí, C

Památka sv. Ludmily, C

24. neděle v mezidobí, C

23. neděle v mezidobí, C

Mše sv. s požehnáním do nového školního roku, C

22. neděle v mezidobí, C

21. neděle v mezidobí, C

20. neděle v mezidobí, C

19. neděle v mezidobí, C

18. neděle v mezidobí, C

Pouť ke sv. Jakubovi, C

16. neděle v mezidobí, C

15. neděle v mezidobí, C

14. neděle v mezidobí, C

Requiem za padlé ve válkách, C

12. neděle v mezidobí, C

11. neděle v mezidobí, C

10. neděle v mezidobí, C

Slavnost Těla a krve Páně, C

Slavnost Nejsvětější Trojice, C

Slavnost Seslání Ducha Svatého, C

Slavnost Nanebevstoupení Páně, C

6. neděle velikonoční, C

5. neděle velikonoční, C

4. neděle velikonoční, C

3. neděle velikonoční, C

2. neděle velikonoční, C

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle, C

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, sobota, C

Velký pátek, C

Zelený čtvrtek, C

Květná neděle, C

Slavnost sv. Josefa, C

5. neděle postní, C

4. neděle postní, C

3. neděle postní, C

2. neděle postní, C

1. neděle postní, C

5. neděle v mezidobí, C

4. neděle v mezidobí, C

3. neděle v mezidobí, C

2. neděle v mezidobí, C

Svátek Křtu Páně, C

2. neděle vánoční, C

Svátek Svaté rodiny, C

Slavnost Narození Páně, C

4. neděle adventní, C

3. neděle adventní, C

2. neděle adventní, C

1. neděle adventní, C

Slavnost Ježíše Krista Krále, B

33. neděle v mezidobí, B

32. neděle v mezidobí, B

Slavnost Všech svatých, B

30. neděle v mezidobí, B

Misijní neděle, B

29. neděle v mezidobí, B

28. neděle v mezidobí, B

Slavnost posvěcení kostela, B

27. neděle v mezidobí, B

26. neděle v mezidobí, B

25. neděle v mezidobí, B

24. neděle v mezidobí, B

23. neděle v mezidobí, B

22. neděle v mezidobí, B

21. neděle v mezidobí, B

20. neděle v mezidobí, B

19. neděle v mezidobí, B

Památka sv. Ignáce, B

17. neděle v mezidobí, B

16. neděle v mezidobí, B

15. neděle v mezidobí, B

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, B

13. neděle v mezidobí, B

12. neděle v mezidobí, B

11. neděle v mezidobí, B

Slavnost Těla a krve Páně, B

Slavnost Nejsvětější Trojice, B

Slavnost Seslání Ducha Svatého, B

7. neděle velikonoční, B

6. neděle velikonoční, B

5. neděle velikonoční, B

4. neděle velikonoční, B

3. neděle velikonoční, B

2. neděle velikonoční, B

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, ve dne, B

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v noci, B

Velký pátek, B

Zelený čtvrtek, B

Květná neděle, B

5. neděle postní, B

4. neděle postní, B

3. neděle postní, B

2. neděle postní, B

1. neděle postní, B

6. neděle v mezidobí, B

5. neděle v mezidobí, B

4. neděle v mezidobí, B

3. neděle v mezidobí, B

2. neděle v mezidobí, B

Svátek Křtu Páně, B

Slavnost Zjevení Páně, B

2. neděle vánoční, B

Svátek Svaté rodiny, B

Slavnost Narození Páně, B

4. neděle adventní, B

3. neděle adventní, B

2. neděle adventní, B

1. neděle adventní, B

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Vzpomínka na zemřelé

Slavnost Všech svatých

Mše sv. za misie

Slavnost posvěcení kostela

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie