Živé Boží slovo

Misijní neděle

27. neděle v mezidobí, B

25. neděle v mezidobí, B

24. neděle v mezidobí, B

Svátek Povýšení sv. kříže

23. neděle v mezidobí, B

21. neděle v mezidobí, B

20. neděle v mezidobí, B

19. neděle v mezidobí, B

Svátek sv. Ignáce z Loyoly

Svátek sv. Jakuba, B

16. neděle v mezidobí, B

15. neděle v mezidobí, B

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele - B

11. neděle v mezidobí, B

První sv. přijímání dětí

Slavnost Těla a krve Páně, B

Slavnost Nejsvětější Trojice, B

Slavnost Seslání Ducha Svatého, B

7. neděle velikonoční, B

6. neděle velikonoční, B

5. neděle velikonoční, B

4. neděle velikonoční, B

3. neděle velikonoční, B

2. neděle velikonoční, B

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, sobota, B

Velký pátek, B

Zelený čtvrtek, B

Květná neděle, B

5. neděle postní, B

4. neděle postní, B

3. neděle postní, B

2. neděle postní, B

1. neděle postní, B

6. neděle v mezidobí, B

5. neděle v mezidobí, B

Svátek Uvedení Páně do chrámu, B

4. neděle v mezidobí, B

Mše sv. za jednotu křesťanů, B

2. neděle v mezidobí, B

Svátek Křtu Páně, B

Slavnost Matky Boží Panny Marie - B

Svátek Svaté rodiny - B

Slavnost Narození Páně, B

4. neděle adventní, B

3. neděle adventní, B

2. neděle adventní, B

1. neděle adventní, B

Slavnost Ježíše Krista Krále, A

33. neděle v mezidobí, A

32. neděle v mezidobí, A

31. neděle v mezidobí, A

30. neděle v mezidobí, A

Mše sv. za misie, A

28. neděle v mezidobí, A

27. neděle v mezidobí, A

25. neděle v mezidobí, A

24. neděle v mezidobí, A

Památka Panny Marie Bolestné, A

23. neděle v mezidobí, A

22. neděle v mezidobí, A

21. neděle v mezidobí, A

20. neděle v mezidobí, A

19. neděle v mezidobí, A

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie