MISIJNÍ MĚSÍC 2019

 

  • Každý týden si každý z Vás může vzít v kostele kartičku, které mu pomůže lépe si uvědomit a prožít své vlastní misijní poslání, které mu bylo svěřeno při svátosti křtu.  
     
  • V rámci misijního mostu modlitby jste v pátek 18. října zváni k následujícím aktivitám: 

OD 14 DO 17 HODIN ADORACE, PŘI KTERÉ SE CHCEME MODLIT PŘEDEVŠÍM ZA MISIONÁŘE, PRONÁSLEDOVANÉ A VŠECHNY, KTEŘÍ STRÁDAJÍ NEDOSTATKEM LÁSKY. 

OD 17 HODIN PAK ADORACE VYVRCHOLÍ MODLITBOU SPOLU S DĚTMI NAŠÍ FARNOSTI. 

OD 17:30 BUDE NÁSLEDOVAT MISIJNÍ RŮŽENEC. 

CELÉ ODPOLEDNE VYVRCHOLÍ MŠÍ SVATOU OD 18 HODIN. 

  • Na misijní neděli, tedy 20. října jste zváni na mši svatou, při které budeme opět pamatovat na misijní poslání každého z nás. 

PO MŠI SVATÉ PAK BUDEME NA POKRAČOVÁNÍ ČÍST MATOUŠOVO EVANGELIUM A TO PODLE ZÁJMU AŽ DO 14 HODIN.