Zápisy ze schůze pastorační rady farnosti

2018

Zápis 6.11.2018

Zápis 11.9.2018

Zápis 10.4.2018

Zápis 16.1.2018

2017

Zápis 14.11.2017

Zápis 5.9.2017

Zápis 12.1.2017

2016

Zápis 3.5.2016