Zápisy ze schůze pastorační rady farnosti

2020

Zápis 14.5.2020

Zápis 3.9.2020

2019

Zápis 8.1.2019

Zápis 13.6.2019

Zápis 5.9.2019

Zápis 7.11.2019

2018

Zápis 6.11.2018

Zápis 11.9.2018

Zápis 10.4.2018

Zápis 16.1.2018

2017

Zápis 14.11.2017

Zápis 5.9.2017

Zápis 12.1.2017

2016

Zápis 3.5.2016