Zápisy ze schůze ekonomické rady farnosti

2020

Zápis 10.3.2020

2019

Zápis 19.2.2019

Zápis 3.3.2019

Zápis 2.4.2019

Zápis 11.6.2019

Zápis 17.9.2019

Zápis 18.12.2019

2018

Zápis 17.12.2018

Zápis 12.6.2018

Zápis 17.1.2018

2017

Zápis 6.12.2017

Zápis 9.8.2017

Zápis 21.6.2017

Zápis 11.5.2017