Zápisy ze schůze ekonomické rady farnosti

2018

Zápis 12.6.2018

Zápis 17.1.2018

2017

Zápis 6.12.2017

Zápis 9.8.2017

Zápis 21.6.2017

Zápis 11.5.2017