Dotace na opravy majetku farnosti

Děkujeme všem, kteří nám přispívají na opravu majetku, který je pod správou Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín. Na všechny opravy přispívají také mnozí další drobní dárci.

Kostel sv. Ignáce v Jičíně

Na opravu kostela sv. Ignáce v Jičíně nám přispívají Město Jičín a Ministerstvo kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví.

Kostel sv. Václava ve Veliši

Na opravu kostela sv. Václava ve Veliši poskytují dotace Ministerstvo kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví a Královéhradecký kraj z programu Obnovy památkového fondu.

Varhany v kostele sv. Jakuba v Jičíně

Na opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Jičíně nám přispívají Město Jičín, Královéhradecký kraj z programu Obnovy památkového fondu a Organum Cantate, z.s.

Varhany v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně

Na opravu varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně nám přispívají Královéhradecký kraj z programu Obnovy památkového fondu, obce Ostružno, Dolní Lochov a Holín a Trinitatis Societas, z.s.