Ekonomické ukazatele

2018

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce ŘKF Jičín

2017

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce ŘKF Jičín

2016

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce ŘKF Jičín

Přehledy nákladů, příspěvků a darů na restaurování varhan

Varhany v kostele Povýšení Svatého Kříže v Ostružně

Varhany v kostele sv. Jakuba v Jičíně