Ekonomické ukazatele

2017

Příloha v účetní závěrce ŘKF Jičín

Výkaz zisku a ztrát

2016

Příloha v účetní závěrce ŘKF Jičín

Výkaz zisku a ztrát

Přehledy nákladů, příspěvků a darů na restaurování varhan

Varhany v kostele Povýšení Svatého Kříže v Ostružně

Varhany v kostele sv. Jakuba v Jičíně