Farní zpravodaj 12/2019

Nejen chlebem živ je člověk, nýbrž i duchovní občerstvení je potřeba. Proto přijďte v sobotu 7. prosince na duchovní obnovu, kterou povede P. Pavel Michalec, mladý kněz ze Sobotky. Začátek v 9 hodin na faře, konec je plánován na 14:30. 

Další možností kvalitní přípravy na Vánoce mohou být tradiční roráty, tedy ranní mše za tmy, pouze při svíčkách. Začátek každou středu a sobotu v 6:45, a to od středy 4. prosince, až do soboty 21. prosince. Přijďte zakusit jedinečnou atmosféru, která určitě stojí za to! Po poslední rorátní mši, tedy v sobotu 21. prosince, bude v zimní kapli následovat společná snídaně. Vezměte s sebou buchty, vánočky, koláče a další dobroty, a prožijte příjemné ráno s ostatními farníky. Káva a čaj zajištěny! 

Že Vám stále něco z té duchovní přípravy chybí? Jasně, tradiční možnost svaté zpovědi. Ta letos proběhne v pátek 20. prosince od 16h v kostele svatého Jakuba. Mimo to můžete využít možnosti adorace a od 17 h také mše svaté. 

Vánoce je třeba řádně připravit i materiálně. Proto prosíme každého, kdo má trochu času a sil, aby v sobotu 21. prosince přišel pomoct s úklidem a výzdobou našich kostelů. Začínáme v 9 h, takže se přímo nabízí přijít už na roráty a následnou snídani, a pak se posilněni a s chutí pustit do práce. Vítáme každého! 

Středobodem Vánoc bývá půlnoční mše. Tady žádné novoty nehledejte a přijďte tak, jak jste zvyklí. Tedy na dětskou 24. prosince od 16 h do kostela sv. Ignáce, na velkou půlnoční pak od 24 h do kostela svatého Jakuba. Zbytek bohoslužeb naleznete na webových stránkách. 

Děti (nejen) naší farnosti i letos připravují Živý Betlém. Všechny Vás zvou, abyste se na jejich představení přišli podívat na Boží hod od 16 h do kostela svatého Jakuba. Tak nezapomeňte přijít! 

Chcete-li se potěšit vánoční atmosférou nejstaršího jičínského kostela, přijďte se podívat na výstavu betlémů  do chrámu svatého Ignáce, a to mezi 25. prosincem a 5. lednem, zpravidla mezi 16 – 18 h. POZOR, otevřeno není každý den a taky ne vždy je otevřeno v uvedený čas. Přesné časy naleznete průběžně na nástěnce, nebo na stránkách https://www.jicin.farnost.cz/pastoracni-plan, kde najdete i další akce.

Pobožnosti za naše zemřelé

Blíží se nám opět čas dušiček. Čas, ve kterém možná více než jindy myslíme na naše zemřelé. Zdobíme hroby, zapalujeme svíčky a často nás také počasí pomáhá ladit do moll. Nebuďme však pouze těmi, kteří vnějšími gesty dávají najevo sounáležitost s našimi zesnulými, ale pomozme jim, aby se již mohli radovat u našeho nebeského Otce. Chci Vás tedy jménem Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín pozvat na modlitební setkání na hřbitovech v Jičíně a okolí, kde se v neděli 3. listopadu budeme modlit za naše zemřelé: 

Pokračovat ve čtení

Odpustky pro naše zemřelé

„Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena (svátost smíření). Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem Církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá poklad zadostiučinění Krista a svatých.“ 

„Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy.“ 

Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým.“ KKC 1471 

Pokračovat ve čtení