Ekonomické ukazatele

2017

Příloha v účetní závěrce ŘKF Jičín

Stáhnout dokument

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout dokument

2016

Příloha v účetní závěrce ŘKF Jičín

Stáhnout dokument

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout dokument

Přehledy nákladů, příspěvků a darů na restaurování varhan

Varhany v kostele Povýšení Svatého Kříže v Ostružně

Stáhnout dokument

Varhany v kostele sv. Jakuba v Jičíně

Stáhnout dokument