Pobožnosti za naše zemřelé

Blíží se nám opět čas dušiček. Čas, ve kterém možná více než jindy myslíme na naše zemřelé. Zdobíme hroby, zapalujeme svíčky a často nás také počasí pomáhá ladit do moll. Nebuďme však pouze těmi, kteří vnějšími gesty dávají najevo sounáležitost s našimi zesnulými, ale pomozme jim, aby se již mohli radovat u našeho nebeského Otce. Chci Vás tedy jménem Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín pozvat na modlitební setkání na hřbitovech v Jičíně a okolí, kde se v neděli 3. listopadu budeme modlit za naše zemřelé: 

 

JIČÍN, hlavní kříž hřbitova 16 hodin 

VELIŠ, u kostela sv. Václava, po bohoslužbě (9:45 h) 

SAMŠINA, u kostela sv. Václava, po bohoslužbě (11:15h) 

NADSLAV, u kostela sv. Prokopa, 14:30 hodin 

OSTRUŽNO, u kostela, po bohoslužbě (11 h) 

SLATINY, u kostela v sobotu 2.11. v 15 hodin