ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ 2020/2021

 

1.-2. třída 

Pondělí 14:45 

Anna Kovářová 

3. třída

(1. pololetí) 

Pondělí: 15:30  

Anna Kovářová 

3. třída

(2. pololetí) 

Středa: 14:00 

P. Tobek 

4. třída 

Čtvrtek: 14:30 

Ludmila Rejlková 

5. třída 

Pondělí: 14:00 

Anna Kovářová 

6.-7. třída 

Středa: 14:50 

P. Tobek 

8.-9. třída 

Čtvrtek: 15:00 

P. Havlíček 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 7.9. 2020. 

Farní anketa

Být členem farního společenství by nemělo znamenat pouze fakt, že si věřící "odesedí" povinnou účast na nedělní mši svaté. Měl by se, tak jako v běžné rodině, zapojovat také do dalších aktivit farnosti. Přijměte, prosím, tuto anketu nejen jako pozvání k aktivnější účasti na životě farnosti, ale také jako příležitost k vylepšení života farnosti tak, aby každému naše společenství pomáhalo na cestě k Pánu, případně k pochválení toho, co naopak podle Vás děláme správně. Anketu můžete vyplňovat buď v papírové podobě (k dostání v kostelech), případně na odkazu https://www.survio.com/…P5A .

Farní zpravodaj 6/2020

Od neděle 31. května probíhá velká farní anketa. Jejím cílem je zjistit názory na různá témata týkající se našeho společenství od každého člověka, který s farností přijde aktivně do kontaktu. Proto moc prosíme i Vás, co nyní čtete tento zpravodaj, věnujte 5 - 10 minut vyplnění tohoto dotazníku. Formuláře k vyplnění jsou k dispozici při nedělních mších v kostele, kde je lze rovnou vyplnit a odevzdat do krabice. Zároveň je také možné anketu vyplnit online. Odkaz je k nalezení na farních stránkách. Vyplnění je v obou případech samozřejmě zcela anonymní.

Pokračovat ve čtení