Roráty

Jako každý rok také letos zveme na rorátní mše svaté vždy ve středu a v sobotu v 6:45, tentokrát v kostele sv. Jakuba v Jičíně. První rorátní mše svatá bude již tuto středu 1.12., poslední pak v sobotu 18.12. Těšíme se na setkání.

Duchovní obnova farnosti

V sobotu 4.12. proběhne v naší farnosti duchovní obnova. Začátek při rorátech v 6:45 v kostele sv. Jakuba. První zamyšlení pak v 8:30. Předpokládaný konec včetně oběda kolem 13 hodiny.

Těším se na setkání.