Sv. Vojtěch, biskup a učedník

V uplynulých dnech jsme oslavili "NAROZENINY PRO NEBE"  sv. Vojtěcha, prvního biskupa z českého rodu, který se narodil v nedaleké Libici. Pro připomenutí životní dráhy tohoto světce poslíám odkaz na materiály, které si můžete prostudovat. Na setkání u některého z dalších světců se těší P. Prokop Tobek

www.uschovna.cz/zasilka/XPE6PEAMCNSGWHMJ-HYS

List papeže Františka k měsíci květnu

Drazí bratři a sestry, 

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního. 

Pokračovat ve čtení